tumultuor

tumultuor
tumultuor, 1, make a tumult or uproar, Mt. 9:23.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱՂՄԱՂԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Early classical Իմա՛ կամ ընթերցի՛ր աղմկել. θορυβόομαι tumultuor *Այլք արբենան եւ բարբաջեն, եւ այլք աղաղմաղակեն. Ոսկ. եբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՄՈՒԿ — (մկի, աւ, աց կամ ից. եւ ոյ, ով.) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c գ. σύγχυσις, θόρυβος, σύστασις, ἁηδία confusio, tumultus, turbatio, seditio, molestia Խառնակութիւն. շփոթութիւն. ամբոխումն. խռովութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊՇՈՊԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0277 Chronological Sequence: Early classical ձ. θορύβομαι tumultuor Խռովիլ. ամբոխիլ. աղմկիլ. յապշոպ անկանել. շփոթիլ. *Սա՛ ոչինչ ունելով՝ կոծի, եւ նա ունելով՝ ապշոպի. Ոսկ. ի սաղմ. ՟Լ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՌՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 1 0986 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ն. ԽՌՈՎԵՄ ταράσσω, ττω, συνταράσσω, ἑκταράσσω , θορυβέω turbo, conturbo, exturbo, perturbo συγκινέω commoveo ἁναστατόω seditionem, tumultum excito. որ եւ ԽՌՈՎԵՑՈՒՑԱՆԵԼ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”